Molimo Vas sačekajte
 
Karadjordjeva 33, Kragujevac
Odaberite jezik:
 

Newton Series (920, 940)

CCD Tehnologija

CCD (Charge coupled device) je uređaj za kretanje naelektrisanja, obično unutar uređaja do područja prijemnika kojim se može manipulisati, kao na primer, konvertovanja u digitalnu vrednost. To se postiže pomeranjem signala između faza, unutar uređaja, istovremeno.

CCD je bazični deo tehnologije digitalne obrade slika. U CCD senzoru slike, pikseli su predstavljeni kao MOS kondenzatori. Ovi kondenzatori su zasnovani iznad praga inverzije, kada akvizicija slike započne, omogućavajući konverziju dolaznih fotona u elektron prijemnik na interfejs poluprovodnik-oksida. CCD se potom koristi da pročita ovaj prijem.

Iako CCD nije jedina tehnologija koja dozvoljava detekciju svetlosti, ovi senzori se masovno koriste u profesionalnim, medicinskim i naučnim aplikacijma, gde je zahtevan visok kvalitet slike. U aplikacijama sa manje zahtevnim kvalitetom slike, najčešće korišćen senzor je CMOS.

Kao predstavnik svetskog proizvođača naučnih kamera za obradu slike, Kvark Vam nudi rešenja prikazana u nastavku. Više o proizvođaču kamera koje se mogu koristiti za snimanje, u oblasti astronomije, spektroskopije, x-ray, konfokalne mikroskopske studije i slično, možete pogledati na www.andor.com, ili u opciji ZASTUPNIŠTVA I PROJEKTI.