Molimo Vas sačekajte
 
Karadjordjeva 33, Kragujevac
Odaberite jezik:
 

Upravljanje tečnim radioaktivnim otpadom u bolnicama

Pogledajte više

Detektori i monitori zračenja

Pogledajte više

KVARK D.O.O. je komapanija osnovana daleke 1992. godine u Kragujevcu, sa usko-specifičnim aktivnostima u oblasti trgovine opremom (oblast medicina, industrija, nauka i druge grane), kao i adekvatan servis opreme; pružanja usluga u oblasti jonizujućeg zračenja i zaštite od jonizujućceg zračenja (projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti, dozimetrijska merenja jačine ambijentalnog ekvivalenta doze zračenja, promet radioaktivnog materijala, transport radioaktivnog materijala), usluge pružanja supporta i obezbedjenja dozvola za rad sa izvorima jonizujućeg zračenja u Srbiji i slično.

KVARK D.O.O. u okviru svog sistema poseduje medicinsko-biohemijsku Laboratoriju KVARKLab, kao i Laboratoriju za ispitivanje KVARK, specijalizovanu za radiološka ispitivanja.


Kvark laboratorija za ispitivanje od 2013. godine je postala kompetentna za pružanje usluga prema zahtevima standarda ISO IEC 17025, čime je stekla zvanje akreditovane Laboratorije za ispitivanje. Pored ovog sistema menadžmenta, KVARK uspešno implementira i sistem upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001.